دسته‌بندی نشده

تست

بیشتر نظرسنجی های صورت گرفته در فضای مجازی از ساعات واپسین شب گذشته درخصوص مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور، فراوان ناامیدکننده است. از نظرسنجی توئیتری مشاور روحانی گرفته تا نظرسنجی در حال برگزاری سایت تابناک و نظرسنجی های تلگرامی دیگر، همه افسانه از این دارد که مخاطبان یا شرکت کنندگان، با بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل