دسته‌بندی نشده

تست

بیشتر نظرسنجی های صورت گرفته در فضای مجازی از ساعات واپسین شب گذشته راجع به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور، فراوان ناامیدکننده است. از نظرسنجی توئیتری مشاور روحانی گرفته تا نظرسنجی در حال برگزاری سایت پرفروغ و نظرسنجی های تلگرامی دیگر، همه افسانه از این دارد که مخاطبان یا شرکت کنندگان، بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل