بیشتر نظرسنجی های صورت گرفته در فضای مجازی از ساعات واپسین شب گذشته در مورد مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور، فراوان ناامیدکننده است. از نظرسنجی توئیتری مشاور روحانی گرفته تا نظرسنجی در حال برگزاری سایت تابناک و نظرسنجی های تلگرامی دیگر، همه روایت از این دارد که مخاطبان یا شرکت کنندگان، با درصدهایی نزدیک یا بالاتر از 70 درصد، جواب های رئیس جمهور را قانع کننده نیافته اند و این برای دولتی که چند ماه پیش مورد طالع عمومی مردم قرار گرفته و البته برای فرمانروایی، پیام های معناداری را مخابره می کند.

به گزارش «تابناک»؛ اگر اعتراضات خیابانی مردم ایران در هفته های گذشته را از دو عامل پیراسته کنیم، احتمالاً نوع تحلیل آن پیشامدها و جهد برای تدبیر آن، رنگ و بویی دیگر به خود بگیرد. نخستین عاملی که لازم است آن را برای تحلیل صحیح تر مسأله، کنار بگذاریم، منسوب کردن این اعتراضات به اصولگرایان یا جناح رقیب است. حتی اگر ده ها شاهد هم باشد که جناح رقیب دولت در زبانه کشیدن آتش اعتراضات نقش داشته، بدون فهمیدن صحیح مطالبات و تحلیل حسابی محتوای شعارهای مردم و صرفا منسوب کردن آن به جناح رقیب، چشم اندازی برای اصلاح گری به وجود نخواهد آمد.

بسیا بر این، ضمن تأکید بر نقش خطه بیگانه برای سوءاستفاده از اعتراضات مردم، مربوط کردن دلایل این اعتراضات به جانبداری خطه بیگانه نیز مسئولان را گمراه خواهد کرد؛ بنابراین، مسئولان در گام نخست، تعمدا این دو فرضیه یا علت وقوع اعتراضات را کنار بگذارند؛ نظر مردم در مورد مصاحبه شب گذشته رئیس جمهور این را می گوید. احتمالاً اگر به جای رئیس جمهور هر مسئول دیگری هم شب گذشته مصاحبه می کرد، نظر مردم به همین میزان منفی می بود!

پس از کنار گذاشتن این دو فرضیه، مسئولان دو فرضیه وظیفه شناس دیگر را پژوهش کنند؛ دو فرضیه ای که خود احتمالا بهتر از نویسنده از آن آگاهند، ولی تا کنون واکنش و جواب ارزنده ای به آن نشان نداده اند.

احتمالا آنان می دانند که جنبش های اجتماعی در تاریخ، اهرم هایی برای تغییر اجتماعی بوده اند. احتمالا می دانند که جنبش های اجتماعی عموما از بحران در زندگی مردم ریشه می گیرند؛ بحران هایی که زندگی روزمره را برای مردم غیر قابل بردباری می کند؛ شروط غیر قابل بردباری زندگی در کنار بی اعتمادی عمیق به نهادهای سیاسی مدیریت کننده اجتماع، عاطفه برانگیختگی به مردم می دهد که باید خود اقدام کرده و سرنوشت خود را اصلاح کنند.

در واقع بحران در زندگی روزمره مردم که می توان آن را بحران مادی نامید، در کنار بحران بی اعتمادی عمیق که می توان آن را بحران مشروعیت نامید، دو فرضیه ای است که هر مسئولی در جمهوری اسلامی، در تحلیل اعتراضات آخرین باید به آن توجه وظیفه شناس نشان دهد و این دو را بر دو فرضیه رقیب درونی و دشمن خطه بیگانه، برتری دهد. همچنان که جلوتر نیز گفته شد؛ احتمالا مسئولان جامع تر و کامل تر به این دو بحران توجه کرده اند، ولی اینکه واکنشی در چنین سطحی به آن نشان نداده اند، مکان بحث است.

به نظر می رسد، میسر است در بخش هایی، مسئولان، قائل به وجود بحران در زندگی مادی و بحران معیشت در اجتماع نباشند، لذا انتظار نمی رودخانه که حتی پس از اعتراضات مردم، امیدی به انجام حرکتی از سوی آنان داشت. احتمالاً عده ای دیگر بگویند به حدس وجود این دو بحران، عقب نشینی دولت و فرمانروایی در قبال معترضان، خود ضرر بیشتری است.

میسر است، عده دیگر به وجود این بحران ها و بلکه بحران های بیشتر هم اعتقاد داشته باشند؛ ولی مسیر جنبش خود یا دولت را مسیر صحیحی برای حل این بحران ها بدانند و لذا نیازی به اصلاح گری در مسیر جنبش خود نمی بینند و معتقدند جنبش اصولی آنان برای حل بحران ها نباید تحت تأثیر خرده ها، از مسیر خطه بیگانه شود، لذا اقدام تازه و بیشتری از آنچه انجام داده اند، نمی کنند. این روزها بعضی مردم به فکاهی می گویند، خرده کردیم که وضعمان بهتر شود، دولت با پرارزش مرطوب کردن بها ارز، همان زندگی روزمره پرهرج ومرج را هم پرهرج ومرج تر کرد!

بر هر حال، نارضایتی عمیق مردم از سخنان رئیس جمهور نشان داد، افرادی که احتمالا به علت بحران در زندگی روزمره و بی اعتمادی عمیق به نهادهای اداره کننده اجتماع، به خیابان ها آمده اند، چشم به راه شوکی واقعی و خالق در اداره خطه هستند؛ شوک یا تغییراتی که امید در اجتماع بدمد و احساس بی اعتمادی و ناامیدی آنان را از بین ببرد. از زمان اعتراضات تا کنون، آنچه عمیقا عاطفه شده، فقط افزایش بهای ارز و کاهش نرخ دارایی های مردم بوده و در روی همان پاشنه می چرخد. دولت روال عادی و معمولی سابق را می پیماید. مجلس و قوای دیگر و مسئولان و نهادهای دیگر هم همین گونه اند!

آیا تعمدی در عدم اصلاح سطح های نامناسب وجود دارد؟ آیا بناست زمینه برای اقداماتی فراهم شود که اصلاحی صورت نمی گیرد؟ یکی بگوید دقیقا برنامه چیست؟


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *