دسته‌بندی نشده

تست

بیشتر نظرسنجی های صورت گرفته در فضای مجازی از ساعات واپسین شب گذشته درخصوص مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور، بیشتر ناامیدکننده است. از نظرسنجی توئیتری مشاور روحانی گرفته تا نظرسنجی در وقت ها برگزاری سایت پرفروغ و نظرسنجی های تلگرامی دیگر، همه روایت از این دارد که مخاطبان یا شرکت کنندگان، بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل