دسته‌بندی نشده

تست

بیشتر نظرسنجی های صورت گرفته در فضای مجازی از ساعات واپسین شب گذشته در مورد مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور، بیشتر ناامیدکننده است. از نظرسنجی توئیتری مشاور روحانی گرفته تا نظرسنجی در حال برگزاری سایت فروزنده و نظرسنجی های تلگرامی دیگر، همه افسانه از این دارد که مخاطبان یا شرکت کنندگان، بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل