دسته‌بندی نشده

تست

بیشتر نظرسنجی های صورت گرفته در فضای مجازی از ساعات واپسین شب گذشته در مورد مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور، فراوان ناامیدکننده است. از نظرسنجی توئیتری مشاور روحانی گرفته تا نظرسنجی در وقت ها برگزاری سایت تابناک و نظرسنجی های تلگرامی دیگر، همه افسانه از این دارد که مخاطبان یا شرکت بیشتر بخوانید...

توسط 92، قبل